Koers 2020: Samen betekenisvol leren

Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal) onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.

 

 


Aloysius Stichting sector West

Leidsevaart 2
2215 RE VOORHOUT
0252 43 40 00

sectorwest@aloysiusstichting.nl