Samen met netwerkpartners

Wij werken graag en nauw samen met onze netwerkpartners. Niet alleen ‘school’ bepaalt de leefwereld van onze leerlingen. Dat geldt ook voor het gezin, vrienden en de vrijetijdsbesteding. Kinderen en jongeren begeleiden richting een gelukkige toekomst lukt ons niet alleen.

 

Aloysius sector West is actief in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wij ontwikkelen samen met onze netwerkpartners nieuwe onderwijsarrangementen, zoals kortdurend(er) speciaal onderwijs.

 

Wij ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs, bieden een breed scholingsaanbod en begeleiden leerlingen in het basis onderwijs en voortgezet onderwijs. Vraaggericht en preventief werken is daarbij leidend.

 

 


Aloysius Stichting sector West

Leidsevaart 2
2215 RE VOORHOUT
0252 43 40 00

sectorwest@aloysiusstichting.nl