Scholen op de kaart 

Aloysius vindt transparantie van groot belang. Daarom zijn wij vanaf het begin betrokken bij de projecten Vensters PO en VO. Het project Vensters verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem. Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden via de website www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd.

 

Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat om gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De informatie wordt via www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd. 

 

Vensters VO

Vensters VO is een product van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. De informatie van bijvoorbeeld DUO, de Onderwijsinspectie en scholen zelf wordt via www.scholenopdekaart.nlwww.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd. 

 


Aloysius Stichting sector West

Leidsevaart 2
2215 RE VOORHOUT
0252 43 40 00

sectorwest@aloysiusstichting.nl